CMT 2020 اشتوتگارت

نهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و تعطیلات

نهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و تعطیلاتCMT


اجازه دهید الهام بگیرید و تعطیلات رویایی بعدی خود را پیدا کنید. لذت بردن و تجربه تعطیلات روزانه با تفریح و سرگرمی، بهترین مقصد تعطیلات و آخرین کاروان. هر آنچه که شما می خواهید در تعطیلات خود تجربه کنید، می توانید بهترین ایده ها را در CMT 2019 پیدا کنید.


فارسی