ثبت نام بازدیدکنندگان صنعت

ثبت نام رایگان آنلاین (فقط بازدیدکنندگان صنعت)

شما می توانید با پر کردن فرم زیر یا ربات تلگرام ما برای نمایشگاه AMB Iran آنلاین ثبت نام نمایید
داشتن یک ایمیل برای ثبت نام در نمایشگاه برای تمام بازدیدکنندگان الزامی می باشد.

به دلیل ماهیت صنعتی نمایشگاه، ورود کودکان زیر ۱۸ سال ممنوع می باشد.

ربات تلگرام


شما می توانید با ربات تلگرام ما نیز ثبت نام خود را انجام دهید.
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
  • مشخصات حقیقی / حقوقی