ثبت نام غرفه داران

ثبت نام غرفه داران (فقط ایران)

اگر تمایل دارید در نمایشگاه AMB Iran به عنوان غرفه دار شرکت نمایید، می توانید فرم زیر را تکمیل نمایید.
داشتن یک ایمیل برای ثبت نام در نمایشگاه برای تمام بازدیدکنندگان الزامی می باشد.

به دلیل ماهیت صنعتی نمایشگاه، ورود کودکان زیر ۱۸ سال ممنوع می باشد.
فارسی